Taśmowa oczyszczarka przelotowa

Brak przestojów wywołanych załadunkiem i rozładunkiem

Oczyszczarka RBD doskonale nadaje się do ciągłej produkcji wymagającej znacznych przepustowości. Taśmowa oczyszczarka przelotowa jest dostępna w wersji turbinowej i pneumatycznej.