Oczyszczarka przelotowa z taśmą gąsiennicową

Oczyszczarka przelotowa z taśmą gąsiennicową typu SBM

W tej serji zabieraki, umieszczone na łącznikach taśmy gąsięnnicowej, zapewniają ciągły, ślimakowy transport detali przez komorę roboczą, dzięki czemu urządzenie to nadaje się szczególnie do obróbki wyrobów masowych luzem o niewielkich rozmiarach. Kolejną zaletą tego urządzenia jest inteligente rozwiązanie kwestii podawania detali, dzięki urządzeniem załadowczym i rozładowczym przed i po procesie obróbki.