Sprytne rozwiązanie do obróbki strumieniowo-ściernej małych, płaskich i lekkich detali

Specjalne wykonanie bębna obrotowego

To geometria bębna obrotowego nadaje serji urządzeniom typu „Mutli – Tumbler” ich niepowtarzalny charakter. Na wewnętrznej ścianie bębna znajdują się specjalnie sformowane żebra, a jego dno jest w formie trójbocznej piramidy. Dzięki tej niepowtarzalnej kombinacji powstał innowacyjny efekt multi – tumbler, wynikający z różnych elementów bębna. Podczas ruchu obrotowego bębna żebra wewnętrzne gwarantują mieszanie się detali. Jednocześnie dzięki dnu w formie trójbocznej piramidy jest możliwe wymieszanie górnych i dolnych warstw detali. Wielokrotny ruch obrotowy bębna zapewnia równomierną i dokładną obróbkę wszystkich fragmentów detalu. Dzięki oczyszczarce z bębnem obrotowyn typu „Multi-Tumbler” jest możliwe dokładne oczyszczenie detalu z piachu, rdzy lub zgorzeliny, osiągnięcie jednolitości powierzchni oraz krótkie czasy cyklu.