Myjko-suszarka wibracyjna typu WTA

Dzięki kombinacji myjko-suszarki wibracyjnej skraca się nakład pracy ręcznej w procesie gratowania, zaokraglania krawędzi, wygładzania, polerowania, czyszczenia, odtłuszczania małych detali. Obróbka detali może się odbyć w idealnym przypadku tylko z tymi samymi detalami (detal o detal bez użycia kształtek). Ta serja urządzeń jest dostępna jako wibratory kołowe jak również urządzenia odśrodkowe. Obydwa systemy umożliwiają kompletny wyładunek detali albo poprzez wywrócenie lub przez klapę wyładowczą w dnie czaszy roboczej.