Oczyszczarki taśmowe

Firma Rösler oferuje oczyszczarki taśmowe do usuwania gratu z tworzyw sztucznych. Są to wysokowydajne urządzenia do gratowania detali duroplastycznych i wypełnionych detali termoplastycznych. Oczyszczarki taśmowe Rösler umożliwiają wyjątkowo łagodną obróbkę również widocznych części.

Nadają się one szczególnie do obróbki detali, które nie powinny się stykać ze sobą podczas obróbki, jak np. obudowy łączników elektrycznych, elementy żelazek i wyłączniki ochronne.

Innowacyjne detale, nowoczesne systemy odciągu do transportu ścierniwa, czyszczenie i uzdatnianie, wieloetapowe przesiewanie, separatory kaskadowe i separatory pyłu oraz zabezpieczenia antystatyczne to standard w firmie Rösler. Oczywiste jest dla nas zarówno dozbrajanie naszych oczyszczarek taśmowych dodatkowymi systemami automatyzacyjnymi, takimi jak roboty, jak i łączenie elementów w kompletne linie produkcyjne.

Kompaktowa oczyszczarka taśmowa typu RSAB370-T1+1

To małe urządzenie taśmowe o zwartej budowie typu RSAB370-T1+1 ma takie same zalety, jak duże urządzenia z tej serii.

Zasada działania
Detale, podlegające gratowaniu można załadować manualnie lub za pomocą urządzenia do załadunku i rozładunku detali na transportową taśmę siatkową, która transportuje je między turbinami przez strefę śrutowania. Następnie detale przechodzą przez komorę, w której są odmuchiwane i oczyszczane z resztek przylegającego do nich ścierniwa. Rozładunek detali po wyjściu z komory roboczej następuje za pomocą zsuwni (opcjonalnie przez rynnę wibracyjną).

Do automatycznego gratowania:

 • detali o cienkich ściankach podatnych na pęknięcia
 • od małych po średnie ilości detali
 • od małych po średnie wielkości detali

Wysposażenie dodatkowe -  system do transportu podatnych na obicia detali, które są podawane na taśmę przy pomocy urządzeń do załadunku i rozładunku lub robota.

rzykłady zastosowania:

 • obudowy łączników elektrycznych
  • ła pasoweczęści do żelazek
  • obudowy wyłączników instalacyjnych

Dane techniczne:

 • użyteczna szerokość 370 mm
 • wysokość użyteczna 150 mm

Wysokowydajna oczyszczarka taśmowa typu RSAB470-T2+2

Oczyszczarka przelotowa typuRSAB470-T2+2 – to wysokowydajne urządzenie, wyposażone w 4 turbiny, które nadaje się do ciągłej obróbki dużych ilości detali z duroplastów.

Zasada działania
Dwie turbiny, umieszczone na górze i na dole przenośnika transportowego, umożliwiają intensywną i jednolitą obróbkę. Inaczej niż w małym, kompaktowym urządzeniu taśmowym, ścierniwo jest tutaj transportowane do znajdującego się ponad turbinami separatora kaskadowego za pomocą przenośników kubełkowych.

Krótka charakterystyka oczyszczarki taśmowej typu RSAB470-T2+2

 • 4 turbiny, pracujące w systemie ciągłym lub taktowym; opcjonalnie do nabycia system do transportu detali.

Do automatycznego gratowania:

 • małej i dużej ilości detali
 • małych i dużych detali
 • delikatnych detali

Przykłady zastosowania:

 • lementy z tworzywa termoutwardzalnego (SMC/BMC), takie jak: reflektory, obudowy liczników itd
 • części do żelazek
 • Schaltergehäuse
 • obudowy łączników elektrycznych
 • obudowy wyłączników instalacyjnych
 • uchwyty do patelni

Dane techniczne:

 • użyteczna szerokość 470 mm
 • wysokość użyteczna 150 mm