Surf-Finisher

Za pomocą tego urządzenia do obróbki wibrościernej o wysokim stopniu automatyzacji można precyzyjnie obrabiać geometrię detali, aby np. uzyskać zdefiniowane zaokrąglenie krawędzi w elementach konstrukcyjnych turbin. Powierzchnie, których nie wolno obrabiać są pomijane. Robot precyzyjnie prowadzi obrabiany element w obracającym się pojemniku roboczym.

Technologia ta pozwala osiągnąć najwyższą precyzję, powtarzalność i efekt "One Piece Flow2.

Nowa metoda obróbki wibrościernej umożliwia łatwą integrację z istniejącymi urządzeniem centrami obróbczymi, np. określającymi chropowatość powierzchni albo mierzącymi zarysy przedmiotów.