Nadzorowanie procesów

Najwyższe bezpieczeństwo procesów oraz ich niezawodna powtarzalność to kryteria, ze względu na które nadzorowanie procesów jest niezbędne. PC Supervisor to system sterowania komputerowego opracowany przez firmę Rösler na potrzeby przemysłu lotniczego i kosmicznego, który pozwala nadzorować i wizualizować cały proces obróbki.

Na tej podstawie możemy lepiej i bardziej całościowo zrozumieć technologię stosowaną przez klientów, co umożliwia zdalną konserwację i regulację. PC Supervisor jest kompatybilny ze wszystkimi funkcjami Przemysł 4.0.

PC Supervisor jest dostępny w dwóch wariantach: Jako PC Supervisor SCP do statycznej kontroli procesu obróbki służy przede wszystkim do praktycznego sporządzania protokołów i dokumentacji.

W wersji PC Supervisor Master pełni rolę całościowego sterowania procesem. Wyższa wersja umożliwia bezpośrednie komputerowe sterowanie urządzeniem, a także optymalizację procesów. Za jej pośrednictwem można również opracować zintegrowany system zarządzania konserwacją dotyczący części ulegających zużyciu. Urządzenie zapewnia przejrzystą wizualizację linii i jej poszczególnych systemów i zapewnia idealne monitorowanie procesu.

Możliwe jest także bezpośrednie podłączenie do istniejącej sieci klienta.