Rösler w podróży: niezawodne komponenty – bezpieczny lot

Dłuższa trwałość dzięki specjalnej obróbce powierzchni

Życie ludzkie jest najważniejsze: właśnie dlatego przemysł lotniczy i kosmiczny to branża technologiczna, która podlega surowym normom jakościowym i standardom bezpieczeństwa. Z tego względu firmy z branży lotniczej oczekują od swoich dostawców wysokich kompetencji w zakresie materiałów i przestrzegania minimalnych tolerancji w procesie produkcji. Rösler Oberflächentechnik to fachowy oferent kompletnych rozwiązań do strumieniowej obróbki elementów turbin, podwozi i części strukturalnych. Obróbka powierzchni tych ważnych komponentów samolotowych może zapobiec zmęczeniu materiałów lub zapewnić specjalne wykończenie powierzchni. Zwiększa się przewidywana żywotność, częstym wynikiem jest nawet wskaźnik 100.

Profesjonalność, doświadczenie – centrum kompetencyjne Rösler Aerospace

Od niemal 30 lat firma Rösler Oberflächentechnik projektuje, konstruuje i buduje kompletne linie do obróbki powierzchni w przemyśle lotniczym. W naszym centrum kompetencyjnym Aerospace w Sense (Francja) opracowujemy optymalne rozwiązania: od projektowania, poprzez symulacje z wykorzystaniem robotów aż po budowę maszyn i dostawę „pod klucz”.

Niezawodne, zautomatyzowane – rozwiązania Rösler dla przemysłu lotniczego

Bezpieczeństwo procesów i ich powtarzalność to priorytet w firmie Rösler. Ważnym elementem tego modelu jest nasz sterowany komputerowo system kontrolny PC Supervisor. Pozwala on na automatyczne zapisywanie i opracowywanie danych w ramach procesu obróbki. Wykorzystanie jednego lub kilku robotów do załadunku, rozładunku, a także do wymiany narzędzi gwarantuje niezawodne, w pełni zautomatyzowane procesy produkcji. Umożliwia to spełnienie norm NADCAP, AMS 2430, AMS 2432 i innych odnośnych przepisów, a także tworzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.