Hydrostrumieniowa obróbka powierzchni z firmą Rösler: ekologia i ochrona materiału

W urządzeniach Rösler do hydrostrumieniowej obróbki powierzchni czysta woda pod ciśnieniem do 5000 barów jest kierowana na obrabiany detal za pomocą dyszy obrotowej. Rotacja tej dyszy stwarza „efekt mielenia”, który umożliwia usuwanie bardzo twardych powłok bez naruszania materiału.


Obróbka strumieniowo-ścierna wodą ma wiele zalet:

 • brak deformacji, ponieważ nie występuje „efekt peeningu”
 • usuwanie niewielkiej ilości materiału z detalu podstawowego uwarunkowane brakiem ścierniwa
 • przyjazność dla środowiska
 • wodę procesową można stosować w obiegu zamkniętym
 • nie ma konieczności czyszczenia detali z pyłu lub resztek ścierniwa
 • brak zużycia ścierniwa
 • możliwa czasowa ochrona detali przed korozją poprzez dodanie środków technologicznych 

Przykład rośliny w dziedzinie Aerospace

Możliwe detale dla procesu "Hydrostrumieniowa obróbka powierzchni (Aerospace)"

 • Komory spalania (Combustion chamber)
 • Odlewy precyzyjne
 • Choinki odlewów
 • Bieżnie
 • Łopatki kierownicy (Vanes)
 • Korpusy turbin (Casings)
 • Łopatki turbin (Blades)
 • Tarcze turbin (pierścienie)