Technika pomiarowa Rösler

Zapewnienie jakości - niezmiennie dobre wyniki

Warto zaufać wiedzy fachowej firmy Rösler. Dążymy do tego, aby w przejrzysty sposób prezentować klientom procesy obróbki powierzchni i towarzyszyć im na wszystkich etapach, aż po optymalizację procesów i wprowadzanie innowacyjnych kluczowych technologii: Rösler – finding a better way.

W tym celu oferujemy dotykowe, współogniskowe, trójwymiarowe, wizualne i akustyczne techniki pomiarowe. Udostępniamy mechaniczne i chemiczne możliwości analiz. Na życzenie klientów w naszym centrum technologicznym i nowocześnie wyposażonym laboratorium w zakładzie Untermerzbach przeprowadzamy serie pomiarów, w czytelny sposób dokumentujemy wyniki i prowadzimy doradztwo w zakresie optymalizacji procesów, korzystając z naszego programu modernizacji urządzeń, np. do doskonalenia systemów uzdatniania wody procesowej w celu połączenia systemów i stworzenia w pełni zautomatyzowanych systemów kontroli procesów.

Szczególnie procesy obróbki strumieniowo ściernej - śrutowania są coraz bardziej złożone i wymagające, zwłaszcza w obszarze shot peening. Ważne jest, aby odpowiednio ukształtować naprężenia własne w materiale. Naprężenia materiału można precyzyjnie analizować na powierzchni podzespołu metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Z wykorzystaniem naszej wiedzy eksperckiej i najnowocześniejszych technik pomiarowych przeprowadzamy bardzo złożone pomiary w celu ustalenia naprężeń własnych.