Rösler Smart Solutions

Innowacyjne rozwiązania w zakresie cyfryzacji technologii obróbki wibrościernej i strumieniowo-ściernej

W dzisiejszych czasach kwestie związane z cyfryzacją i inteligentnymi systemami pracy oraz produkcji są na ustach wszystkich. Wszelkie zmiany wdrażane w tym zakresie mają służyć optymalizacji jakości i wydajności z zachowaniem większej elastyczności, zwiększeniu zysków oraz generowaniu dalszego wzrostu w celu zapewnienia konkurencyjności i przyszłej rentowności przedsiębiorstw. Stwarza to również nowe wyzwania dla dostawców maszyn i instalacji do obróbki powierzchni. Dla zapewnienia użytkownikom urządzeń odpowiedniej wartości dodanej oraz zapobiegania marnotrawstwu potrzebne są inteligentne rozwiązania, które za pomocą czujników rejestrują, zapisują i łączą zdefiniowane dane systemowe oraz procesowe, a następnie dokonują ich oceny.

Wartość dodana – Rösler Smart Solutions
Biorąc pod uwagę technologię obróbki wibrościernej i strumieniowo-ściernej, obecna oferta ogranicza się jedynie do niezintegrowanych rozwiązań, które nie tworzą rozbudowanej sieci połączeń. Aby przyspieszyć proces cyfryzacji własnego portfolio produktów, firma Rösler Oberflächentechnik GmbH intensywnie zajmuje się opracowywaniem odpowiednich rozwiązań pod nazwą Rösler Smart Solutions. Celem jest tutaj inteligentna kontrola procesów i urządzeń, która:

  • Zapewnia większą przejrzystość procesu i obniża ich koszty
  • Aktywnie monitoruje przebieg procesu i udziela stosownych wskazówek co do dalszego działania
  • Na podstawie danych archiwalnych umożliwia szybką reakcję w przypadku odchyleń i usterek
  • Umożliwia prognozowanie zużycia
  • Zapewnia optymalne wykorzystanie surowców, przyczyniając się tym samym do zwiększenia rentowności
  • Oferuje wsparcie w zakresie pełnej dokumentacji istotnych warunków pracy systemu i przebiegu procesu

Cyfryzacja oferty produktów Rösler
Produkty firmy Rösler będą sukcesywnie poddawane cyfryzacji. Obejmie ona rozwiązania w zakresie technologii obróbki wibrościernej i strumieniowo-ściernej, jak również markę AM Solutions.

W pierwszej fazie oferta cyfryzacji urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej, opracowana dla kompletnego portfolio maszyn, obejmie pakiety oprogramowania i sprzętu w następujących obszarach:

  • Jakość części
  • Parametry operacyjne
  • Konserwacja

Moduły mogą być stosowane pojedynczo lub w połączeniu, dzięki czemu można je optymalnie dostosować do indywidualnych strategii klientów w zakresie cyfryzacji.

Pierwsze rozwiązanie dla technologii obróbki wibrościernej skupia się na uzdatnianiu wody procesowej za pomocą wirówek. Za pośrednictwem pulpitu operator systemu otrzymuje odpowiednie dane dotyczące maszyny i procesu, jak również zalecenia dotyczące działań, które można od razu wdrożyć w razie wykrycia problemów lub odchyleń.

Inteligentne rozwiązanie do zarządzania wodą procesową jest sygnałem wyjściowym dla szeregu dalszych cyfrowych rozwiązań. To właśnie dzięki niemu w przyszłości możliwy będzie również automatyczny pomiar i regulacja parametrów.