Karty charakterystyki

Nasze karty charakterystyki są sporządzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dzięki naszej rozległej wiedzy jesteśmy w stanie udostępniać karty charakterystyki w językach narodowych wszystkich krajów europejskich.

Poza EU uwzględniane są wszelkie obowiązujące przepisy krajowe.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa produktów pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Informacje dodatkowe:
Ścierniwa do szlifowania, zarówno te ceramiczne, jak i z tworzyw sztucznych, oraz wszelkie produkty wykonane z surowców naturalnych są uznawane jako środki. Od czasu przejścia na GHS (Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji chemikaliów) nie ma już obowiązku dostarczania kart charakterystyki dla środków. Dla tych produktów dostępne są informacje techniczne.

Proszę podać nazwę produktu bez dodatkowego opisu. Spacje należy usunąć i używać „ – ” jako znaku specjalnego (np. środek technologiczny ZF115/1 jako ZF115-1, flokulant AR 8401 jako AR8401, w przypadku ścierniw do szlifowania proszę podać jedynie typ, bez kształtu i rozmiaru, np. RPM).